انبار جدید جمبوجت در چین

تغییر آدرس هاب مرکزی چین

به اطلاع کلیه مشتریان گرامی که سفارش های خود را بصورت مستقیم به هاب مرکز پردازش جمبوجت چین ارسال می کنند می رساند در راستای توسعه کمی و کیفی مرکز پردازش مکانیزه جمبوجت چین از آدرس قدیم به آدرس جدید انتقال پیدا کرده و مهندسین در حال نصب تجهیزات می باشند لذا آدرس جدید را از مرکز امور مشتریان ما دریافت نمایید.

لازم به ذکر است این تغییر آدرس تنها متوجه مشتریانی است که خودشان خرید را از علی بابا ، علی اکسپرس یا سایر مراکز انجام میدهند و فقط می خواهند جمبوجت سفارش های آنها را حمل ترخیص و تحویل نماید، سایر سفارش ها بصورت مستقیم پردازش و ارسال می شود.

با جمبوجت یک گام همیشه جلوتر از دیگران هستید!

درباره مهتاب مهرگان

من عضوی از تیم جمبوجت هستم و هدف من ایجاد اطلاع رسانی به مشتریان و توسعه رفتار های سازمانی جهت بهبود فرایند امور مشتریان می باشد.

داستان های بیشتر