• رهگیری لحظه ای
چنانچه سفارشی را میخواهید پرداخت کنید روی این دکمه کلیک کنید.
ورود به بخش حساب کاربری
از وضعیت سفارش خود مطلع شوید.
وضعیت سفارش شما روزانه اپدیت می شود، شما می توانید با وارد کردن شماره 10 رقمی پیگیری سفارش خود، از وضعیت لحظه ای سفارش مطاع شوید.
پیگیری وضعیت سفارش
مشخصات سفارش
شماره رهگیری :
نام گیرنده :
ارزش سفارش :
مبلغ کل سفارش :
زمان حدودی تحویل :
کالاهای درخواستی
نام کالای درخواستی
تعداد
کشور مبدا
هنوز کالایی اضافه نکرده اید
آخرین وضعیت :
آخرین موقعیت :
تاریخچه وضعیت سفارش
ردیف
وضعیت
موقعیت
زمان
هنوز وضعیتی نیست
یادداشت های سفارش