اولین سالگرد جمبوجت

اولین سالگرد راه اندازی جمبوجت!

بسیار خوشحال هستیم که تولد یکسالگی جمبوجت را در حضور شما جشن میگیریم. یکسال پر از فراز و نشیب که بی شک با تلاش شبانه روزی همکاران جمبوجت و حمایت شما مشتریان گرامی، توفیق ارائه خدمات از سوی ما به شما را پدید آورد. جمبوجت اولین و تنها سامانه یکپارچه مکانیزه خرید و حمل بین…