بارگیری نهایی بسته های پیش از سال نو چین به سمت ایران

اکثر بسته ها با وعده تحویل پس از عید چین بارگیری شد

با تلاش شبانه روزی تیم های جمبوجت علی رقم اینکه بسته های بسیاری برنامه ریزی تحویل پس از عید چین را داشتند به آخرین برنامه های پروازی رسانده شده اند، مطابق با آمار اعلامی دفتر جمبوجت چین بیش از 80 درصد بسته هایی که وعده ارسال آنها بعد از 25 بهمن بود تا 12 بهمن به مشتریان تحویل داده خواهد شد.

جمبوجت تمامی تلاش خود را کرده است تا تعطیلات طولانی عید سال نو کشور چین ( یک الی بیست بهمن ) اختلالی در روند ارسال ها ایجاد ننماید.

درباره مهتاب مهرگان

من عضوی از تیم جمبوجت هستم و هدف من ایجاد اطلاع رسانی به مشتریان و توسعه رفتار های سازمانی جهت بهبود فرایند امور مشتریان می باشد.

داستان های بیشتر