جمبوجت هاب تهران

اطلاعیه مهم در خصوص سفارش ها پس از 15 اسفند

کاربران همیشگی جمبوجت به اطلاع شما می رسانیم از آنجا که سفارشها پس از 15 اسفند ممکن است در سال 1401 وارد کشور شود ممکن است شامل اضافه پرداخت بابت حقوق گمرکی مطابق با قانون بودجه 1401 شود لذا به این نکته مهم دقت فرمایید. پیش از این در خصوص حقوق گمرکی در قانون بودجه…