بارگیری نهایی بسته های پیش از سال نو چین به سمت ایران

اکثر بسته ها با وعده تحویل پس از عید چین بارگیری شد

با تلاش شبانه روزی تیم های جمبوجت علی رقم اینکه بسته های بسیاری برنامه ریزی تحویل پس از عید چین را داشتند به آخرین برنامه های پروازی رسانده شده اند، مطابق با آمار اعلامی دفتر جمبوجت چین بیش از 80 درصد بسته هایی که وعده ارسال آنها بعد از 25 بهمن بود تا 12 بهمن…

پرواز علی رقم عید چین

انجام پرواز ها از چین تا 8 بهمن

با تلاش های صورت گرفته و هماهنگی های پیمانکاران جمبوجت ، موفق شدند پرواز های بارهای ورودی از مقصد چین را تا روز 18 ژانویه 2022 یعنی 8 بهمن 1400 نیز ادامه دهند، این مهم باعث شده بارهای که  در لود فرودگاهی باقی مانده اند با برنامه ریزی سریع تر و بهتر به کشور وارد…